Comments Off on Tilog LogistiX 2023 (Bitec Bangna, Bangkok)

We are on site for exhibiting a 20′ isotank in our booth B02 along with providing knowledge about tank components, internal and external conditions, and every part of the tank on August 17-19,2023

Categories: News
Comments Off on ITCO Membership

นอกจากบริษัท พรีเมียร์ ดีโป โซลูชั่น จำกัด หรือลาน PDS จะได้ใบรับรอง (certificate) อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2559 แล้ว บริษัทยังคงเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการกับ ITCO (International Tank Container Organisation) ซึ่งเป็นองค์กรผู้เป็นตัวแทนกำหนดมาตรฐาน, ให้ความรู้ในด้านการใช้ ISO Tank อย่างปลอดภัย และยังตรวจวัดประสิทธิภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการรับรองให้กับลานที่ปฏิบัติงานได้มาตรฐานระดับสากลอีกด้วย

Categories: News
Comments Off on Premier Depot Solutions : งานทำบุญประจำปี 2560 “ก้าวหน้า มั่งคั่ง ยั่งยืน”

  Premier Depot Solutions : งานทำบุญประจำปี 2560 “ก้าวหน้า มั่งคั่ง ยั่งยืน” ก้าวสู่ปีที่ 5 บริษัท พรีเมียร์ ดีโป โซลูชั่น  “ก้าวหน้า มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการรับรองจาก @tco ในด้านมาตรฐานการล้างและซ่อมแทงค์ระดับภูมิภาคเอเซีย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดงานทำบุญประจำปีเพื่อเป็นสิริมงคล และในช่วงบ่าย ได้มีการจัดงานกีฬาสีของทางบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อความสนุกสนาน กระชับความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  

Categories: News
Comments Off on PDS Depot being successful in achieving @TCO standard accrediction

PDS Depot being successful in achieving @TCO standard accrediction in September 2016.

Categories: News
Comments Off on Safety Day 2016 Safety 24 Hours : สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

        Safety Day 2016 Safety 24 Hours : สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 บริษัท พรีเมียร์ ดีโป โซลูชั่น จำกัด ได้จัดงาน Safety Day 2016 โดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยของพนักงานในทุกกระบวนการการทำงาน และอยากให้พนักงานทุกคนตระหนักถึการดำเนินชีวิตในทุกๆวัน บนความไม่ประมาท ในกิจกรรมได้มีการจัดซุ้มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Safety ต่างๆ ที่ได้สาระและความรู้อย่างมากมาย รวมไปถึงรับชมคลิปสั้น เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับรู้ถึง ครอบครัว ความห่วงใย ทีมีให้กันอยู่ตลอดเวลา

Categories: News
Comments Off on กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย บ้านอ่าวอุดม

กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย บ้านอ่าวอุดม วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2558   บริษัท พรีเมียร์ดีโปโซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยลงสู่ทะเล ซึ่งจัดโดยกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดมและเครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม เพื่อเป็นการถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริ กิตต์ พระบรมราชินีนาถ  ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Categories: News
Comments Off on Premier Depot Solutions : งานทำบุญฉลองครบรอบ 3 ปี – 29 สิงหาคม 2558

Premier Depot Solutions : งานทำบุญฉลองครบรอบ 3 ปี  – 29 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ทางบริษัท พรีเมียร์ ดีโปร์ โซลูชั่น ได้มีการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระนื่องในโอกาสวาระครบรอบการเริ่มเปิดกิจการครบรอบ 3 ปี ที่ลาน PDS ศรีราชา โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติต่างก็ได้ไปร่วมแสดงความยินในโอกาสนี้ด้วย   นอกจากจะมีการเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับผู้บริหารและเหล่าพนักงาน ยังมีการเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่จากทางบริษัทฯ “PDS บ้านของเรา” ด้วย     ตลอดระยะเวลา 3 ปี บริษัท พรีเมียร์ ดีโปร์ โซลูชั่น ได้ดำเนินการกิจการที่เกี่ยวข้องกับการล้างและซ่อมแซมตู้สินค้า รวมถึงการบริการลูกค้าโดยยึดหลัก “เราจะทำให้ลูกค้ายิ้มได้” โดยอาศัยแรงกายแรงใจของทั้งผู้บริหารและพนักงานในการร่วมกันสร้างระบบและการเรียนรู้ในธุรกิจเพื่ออนาคต

Categories: News
Comments Off on กิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

กิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” โดย บริษัทพรีเมียร์ ดีโป โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบังและ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ณ.โครงการการปลูกป่า ลานพรีเมียร์ฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 บริษัทพรีเมียร์ดีโปโซลูชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกต่อการอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครแหลมฉบัง ชุมชนบ้านอ่าวอุดม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งบุคคลสำคัญและตัวแทนมาร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับบริษัทอย่างพร้อมเพรียงกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นและสำนึกถึงการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจะต้องจัดให้มีโครงการดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆ ในอนาคต

Categories: News
Comments Off on ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2557 วันที่ 19 กรกฎาคม 2557

ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2557 19 กรกฎาคม 2557 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ทางบริษัทได้มีการทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวาระครบรอบการเริ่มเปิดกิจการครบรอบ 2 ปี ที่ลาน PDS ศรีราชา บริษัทพรีเมียร์ ดีโปร์ โซลูชั่น จำกัด ผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติต่างก็ได้ไปร่วมแสดงความยินในโอกาสนี้ด้วย  2 ปีที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นปีแรกแห่งการบุกเบิกสำหรับกิจการ ล้างและซ่อมแซมตู้สินค้า ซึ่งต้องใช้แรงกายแรงใจของทั้งผู้บริหารและพนักงานในการสร้างระบบและการเรียนรู้ในธรุกิจ แต่พวกเราก็ฝ่าฟันและผ่านมาได้ด้วยดี และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานของพวกเราต่อไปในอนาคต ในโอกาสนี้เหล่าพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงแขกผู้มีเกียรติก็ได้ร่วมกันปลูกป่าในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายในลาน PDS ศรีราชาด้วย และในช่วงบ่าย เหล่าพนักงานและกลุ่มพนักงานในเครือร่วมกันทำกิจกรรมแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจ

Categories: News
Comments Off on กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์กุ้ง บ้านอ่าวอุดม

กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์กุ้ง บ้านอ่าวอุดม วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 บริษัท พรีเมียร์ดีโปโซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยลงสู่ทะเล ซึ่งจัดโดยกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดมและเครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม เพื่อเป็นการถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ  ณ.บริเวณริมหาดบ้านอ่าวอุดม (ไกล้กับร้านอาหารเฒ่าทะเล)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Categories: News