Comments Off on กิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

กิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” โดย บริษัทพรีเมียร์ ดีโป โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบังและ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ณ.โครงการการปลูกป่า ลานพรีเมียร์ฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 บริษัทพรีเมียร์ดีโปโซลูชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกต่อการอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครแหลมฉบัง ชุมชนบ้านอ่าวอุดม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งบุคคลสำคัญและตัวแทนมาร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับบริษัทอย่างพร้อมเพรียงกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นและสำนึกถึงการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจะต้องจัดให้มีโครงการดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆ ในอนาคต

Categories: News
Comments Off on ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2557 วันที่ 19 กรกฎาคม 2557

ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2557 19 กรกฎาคม 2557 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ทางบริษัทได้มีการทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวาระครบรอบการเริ่มเปิดกิจการครบรอบ 2 ปี ที่ลาน PDS ศรีราชา บริษัทพรีเมียร์ ดีโปร์ โซลูชั่น จำกัด ผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติต่างก็ได้ไปร่วมแสดงความยินในโอกาสนี้ด้วย  2 ปีที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นปีแรกแห่งการบุกเบิกสำหรับกิจการ ล้างและซ่อมแซมตู้สินค้า ซึ่งต้องใช้แรงกายแรงใจของทั้งผู้บริหารและพนักงานในการสร้างระบบและการเรียนรู้ในธรุกิจ แต่พวกเราก็ฝ่าฟันและผ่านมาได้ด้วยดี และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานของพวกเราต่อไปในอนาคต ในโอกาสนี้เหล่าพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงแขกผู้มีเกียรติก็ได้ร่วมกันปลูกป่าในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายในลาน PDS ศรีราชาด้วย และในช่วงบ่าย เหล่าพนักงานและกลุ่มพนักงานในเครือร่วมกันทำกิจกรรมแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจ

Categories: News
Comments Off on กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์กุ้ง บ้านอ่าวอุดม

กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์กุ้ง บ้านอ่าวอุดม วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 บริษัท พรีเมียร์ดีโปโซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยลงสู่ทะเล ซึ่งจัดโดยกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดมและเครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม เพื่อเป็นการถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ  ณ.บริเวณริมหาดบ้านอ่าวอุดม (ไกล้กับร้านอาหารเฒ่าทะเล)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Categories: News