Comments Off on กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย บ้านอ่าวอุดม

กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย บ้านอ่าวอุดม วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2558   บริษัท พรีเมียร์ดีโปโซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยลงสู่ทะเล ซึ่งจัดโดยกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดมและเครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม เพื่อเป็นการถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริ กิตต์ พระบรมราชินีนาถ  ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Categories: News
Comments Off on Premier Depot Solutions : งานทำบุญฉลองครบรอบ 3 ปี – 29 สิงหาคม 2558

Premier Depot Solutions : งานทำบุญฉลองครบรอบ 3 ปี  – 29 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ทางบริษัท พรีเมียร์ ดีโปร์ โซลูชั่น ได้มีการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระนื่องในโอกาสวาระครบรอบการเริ่มเปิดกิจการครบรอบ 3 ปี ที่ลาน PDS ศรีราชา โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติต่างก็ได้ไปร่วมแสดงความยินในโอกาสนี้ด้วย   นอกจากจะมีการเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับผู้บริหารและเหล่าพนักงาน ยังมีการเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่จากทางบริษัทฯ “PDS บ้านของเรา” ด้วย     ตลอดระยะเวลา 3 ปี บริษัท พรีเมียร์ ดีโปร์ โซลูชั่น ได้ดำเนินการกิจการที่เกี่ยวข้องกับการล้างและซ่อมแซมตู้สินค้า รวมถึงการบริการลูกค้าโดยยึดหลัก “เราจะทำให้ลูกค้ายิ้มได้” โดยอาศัยแรงกายแรงใจของทั้งผู้บริหารและพนักงานในการร่วมกันสร้างระบบและการเรียนรู้ในธุรกิจเพื่ออนาคต

Categories: News