Comments Off on ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2557 วันที่ 19 กรกฎาคม 2557

ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2557
19 กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ทางบริษัทได้มีการทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวาระครบรอบการเริ่มเปิดกิจการครบรอบ 2 ปี ที่ลาน PDS ศรีราชา บริษัทพรีเมียร์ ดีโปร์ โซลูชั่น จำกัด ผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติต่างก็ได้ไปร่วมแสดงความยินในโอกาสนี้ด้วย140719_009_PdsCelebrate 140719_105_PdsCelebrate copy 140719_111_PdsCelebrate copy 140719_145_PdsCelebrate copy 140719_188_PdsCelebrate copy 140719_211_PdsCelebrate copy 140719_235_PdsCelebrate copy 140719_240_PdsCelebrate copy

2 ปีที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นปีแรกแห่งการบุกเบิกสำหรับกิจการ ล้างและซ่อมแซมตู้สินค้า ซึ่งต้องใช้แรงกายแรงใจของทั้งผู้บริหารและพนักงานในการสร้างระบบและการเรียนรู้ในธรุกิจ แต่พวกเราก็ฝ่าฟันและผ่านมาได้ด้วยดี และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานของพวกเราต่อไปในอนาคต

140719_544_PdsCelebrate copy

140719_452_PdsCelebrate copy

140719_469_PdsCelebrate copy

ในโอกาสนี้เหล่าพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงแขกผู้มีเกียรติก็ได้ร่วมกันปลูกป่าในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายในลาน PDS ศรีราชาด้วย และในช่วงบ่าย เหล่าพนักงานและกลุ่มพนักงานในเครือร่วมกันทำกิจกรรมแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจ

Categories: News

Comments are closed.