Comments Off

นอกจากบริษัท พรีเมียร์ ดีโป โซลูชั่น จำกัด หรือลาน PDS จะได้ใบรับรอง (certificate) อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2559 แล้ว บริษัทยังคงเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการกับ ITCO (International Tank Container Organisation) ซึ่งเป็นองค์กรผู้เป็นตัวแทนกำหนดมาตรฐาน, ให้ความรู้ในด้านการใช้ ISO Tank อย่างปลอดภัย และยังตรวจวัดประสิทธิภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการรับรองให้กับลานที่ปฏิบัติงานได้มาตรฐานระดับสากลอีกด้วย

Categories: News
Comments Off

    Premier Depot Solutions : งานทำบุญประจำปี 2560 “ก้าวหน้า มั่งคั่ง ยั่งยืน”   ก้าวสู่ปีที่ 5 บริษัท พรีเมียร์ ดีโป โซลูชั่น  “ก้าวหน้า มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการรับรองจาก @tco ในด้านมาตรฐานการล้างและซ่อมแทงค์ระดับภูมิภาคเอเซีย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดงานทำบุญประจำปีเพื่อเป็นสิริมงคล และในช่วงบ่าย ได้มีการจัดงานกีฬาสีของทางบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อความสนุกสนาน กระชับความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  

Categories: News
Comments Off

PDS Depot being successful in achieving @TCO standard accrediction in September 2016.

Categories: News
Comments Off

        Safety Day 2016 Safety 24 Hours : สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 บริษัท พรีเมียร์ ดีโป โซลูชั่น จำกัด ได้จัดงาน Safety Day 2016 โดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยของพนักงานในทุกกระบวนการการทำงาน และอยากให้พนักงานทุกคนตระหนักถึการดำเนินชีวิตในทุกๆวัน บนความไม่ประมาท ในกิจกรรมได้มีการจัดซุ้มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Safety ต่างๆ ที่ได้สาระและความรู้อย่างมากมาย รวมไปถึงรับชมคลิปสั้น เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับรู้ถึง ครอบครัว ความห่วงใย ทีมีให้กันอยู่ตลอดเวลา

Categories: News
Comments Off

กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย บ้านอ่าวอุดม วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2558   บริษัท พรีเมียร์ดีโปโซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยลงสู่ทะเล ซึ่งจัดโดยกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดมและเครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม เพื่อเป็นการถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริ กิตต์ พระบรมราชินีนาถ  ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Categories: News
Comments Off

Premier Depot Solutions : งานทำบุญฉลองครบรอบ 3 ปี  – 29 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ทางบริษัท พรีเมียร์ ดีโปร์ โซลูชั่น ได้มีการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระนื่องในโอกาสวาระครบรอบการเริ่มเปิดกิจการครบรอบ 3 ปี ที่ลาน PDS ศรีราชา โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติต่างก็ได้ไปร่วมแสดงความยินในโอกาสนี้ด้วย   นอกจากจะมีการเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับผู้บริหารและเหล่าพนักงาน ยังมีการเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่จากทางบริษัทฯ “PDS บ้านของเรา” ด้วย     ตลอดระยะเวลา 3 ปี บริษัท พรีเมียร์ ดีโปร์ โซลูชั่น ได้ดำเนินการกิจการที่เกี่ยวข้องกับการล้างและซ่อมแซมตู้สินค้า รวมถึงการบริการลูกค้าโดยยึดหลัก “เราจะทำให้ลูกค้ายิ้มได้” โดยอาศัยแรงกายแรงใจของทั้งผู้บริหารและพนักงานในการร่วมกันสร้างระบบและการเรียนรู้ในธุรกิจเพื่ออนาคต

Categories: News
Comments Off

กิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” โดย บริษัทพรีเมียร์ ดีโป โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบังและ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ณ.โครงการการปลูกป่า ลานพรีเมียร์ฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 บริษัทพรีเมียร์ดีโปโซลูชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกต่อการอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครแหลมฉบัง ชุมชนบ้านอ่าวอุดม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งบุคคลสำคัญและตัวแทนมาร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับบริษัทอย่างพร้อมเพรียงกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นและสำนึกถึงการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจะต้องจัดให้มีโครงการดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆ ในอนาคต

Categories: News
Comments Off

ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2557 19 กรกฎาคม 2557 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ทางบริษัทได้มีการทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวาระครบรอบการเริ่มเปิดกิจการครบรอบ 2 ปี ที่ลาน PDS ศรีราชา บริษัทพรีเมียร์ ดีโปร์ โซลูชั่น จำกัด ผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติต่างก็ได้ไปร่วมแสดงความยินในโอกาสนี้ด้วย  2 ปีที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นปีแรกแห่งการบุกเบิกสำหรับกิจการ ล้างและซ่อมแซมตู้สินค้า ซึ่งต้องใช้แรงกายแรงใจของทั้งผู้บริหารและพนักงานในการสร้างระบบและการเรียนรู้ในธรุกิจ แต่พวกเราก็ฝ่าฟันและผ่านมาได้ด้วยดี และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานของพวกเราต่อไปในอนาคต ในโอกาสนี้เหล่าพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงแขกผู้มีเกียรติก็ได้ร่วมกันปลูกป่าในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายในลาน PDS ศรีราชาด้วย และในช่วงบ่าย เหล่าพนักงานและกลุ่มพนักงานในเครือร่วมกันทำกิจกรรมแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจ

Categories: News
Comments Off

กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์กุ้ง บ้านอ่าวอุดม วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 บริษัท พรีเมียร์ดีโปโซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยลงสู่ทะเล ซึ่งจัดโดยกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดมและเครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม เพื่อเป็นการถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ  ณ.บริเวณริมหาดบ้านอ่าวอุดม (ไกล้กับร้านอาหารเฒ่าทะเล)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Categories: News
Comments Off

Invitation to participate “Tree Planting for Communities and the Environment”. By Premier Depot Solutions Co.,Ltd and Laemchabang City municipality with Ban Ao-Udom Village At Reforestation Project Premier Depot On July 15, 2014 ขอเชิญร่วมโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” โดย บริษัทพรีเมียร์ ดีโป โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบังและ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ณ.โครงการการปลูกป่า ลานพรีเมียร์ฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

Categories: News